Project

General

Profile

Servery ÚI

Akela

Akela je přístupná všem uživatelům sítě Internet přistupující z IP adres, ze kterých nebyl proveden pokus o proniknutí na server prolomením jeho ssh služby (port 22/tcp). 

Dále je poskytováno pouze připojení pomocí protokolu SSH, který zajistí potřebné šifrování hesla (např. protokol Telnet není podporován). Pro připojení protokolem SSH lze užít programy ssh (Unix), putty (Windows), ttssh (nadstavba nad TeraTerm, Windows). Pro přesouvání dat mezi Vašim počítačem (lokálním strojem) a akelou (serverem) můžete použít programu scp (Unix) nebo WinSCP (Windows). Další užitečné informace se můžete dozvědět na FAQ učeben ÚI, v oddílu Servery.

Server je přepojen na centrální databázi účtů LDAP - platí zde login a heslo z univerzitního informačního systému dostupný ve Vaší Osobní administrativě v části Správa centrálních aplikací, odkaz Správa účtů (tj. pro studenty xlogin, pro zaměstnance slovní login). Změna hesla pro tento server je možná jen změnou hesla do Univerzitního informačního systému. Pakliže již toto heslo nevíte nebo vám nefunguje, na děkanátu PEF je možné ho při osobní návštěvě Sytémového integrátora fakulty (Ing. Jiří Gruber) po předložení karty ISIC změnit. Změna loginu není možná.

Aktualni informace o serveru, účtech, atd. naleznete v UIS MENDELU (https://is.mendelu.cz/auth/ca/ucty_info.pl).

Aktuální konfigurace virtálního serveru:

8 vCPU Intel Xeon X5660, 2.80GHz
32 GB RAM
800 GB HDD pro domovské adresáře
hostující fyzický server je DELL PowerEdge R610 (2 CPU Intel Xeon, 192 GB RAM) s diskovým polem DELL PowerVault MD3620i o čisté kapacitě 18 TB.
virtuální infrastruktura je provozována na platformě VMWare ESXi.
Tento server slouží pro všechny studenty a učitele Provozně ekonomické fakulty.

Na tento server jsou doručovány maily pro doménu pef.mendelu.cz. Veřejné SMTP služby jsou na tomto serveru zakázány a je nutné použít servery univerzity, např. smtps.mendelu.cz. 

Virtualizace na PEF

  1. Virtualizace serverů - pro virtualizaci serverů používáme VMware ESXi.
  2. Virtualizace desktopů - projekt FRVŠ  č. 2547/2011 řešený Ústavem informatiky. Modeloé schéma plánované realizace je zobrazeno níže.

Virtualizace serverů

Pro dosažení maximálního výkonu celého virtualizačního prostředí bylo nutné zajistit co nejvyšší propustnost síťové infrastruktury zejména pro komunikaci mezi virtualizačními servery a diskovými poly. Existuje několik řešení s důrazem na rychlost a vysoký výkon síťové infrastruktury. My jsme zvolili řešení postavené na technologii 10 Gb ethernetu, které má pro nás mnoho zásadních předností.

  • Použití tradiční, ale rozšířené technologie.
  • Minimální náklady v implementaci do existujícího prostředí.
  • Schopnost zpětné kompatibility se staršími uzly sítě.
  • Možnost škálování pomocí dalších prvků sítě.
  • Jasná budoucnost ve vývoji a použitelnosti této technologie.

Z FRVŠ projektu č. 2546/2012 jsme byli schopni zakoupit páteřní přepínač od společnosti DELL Computer. Jedná se o typ DELL PowerConnect 8024.

O záložní propojení všech prvků (servery + disková pole) se stará přepínač Cisco 2960G s 24 Gbitovými porty.

Virtualizace desktopů

V současné době lze využít virtualizaci desktopů na platformě VMware (Horizon) View, ve verzi 4. Implementace byla realizována projektem FRVŠ  č. 2547/2011 řešený Ústavem informatiky. Aktuálně lze řešit bakalářské práce na téma virtualizace desktopů (kontakt ing. Tomáš Koubek).