Project

General

Profile

Technika

Pro řešení problémů související s provozem učeben: <ui-ucebny (at) pef (dot) mendelu (dot) cz>.
Pro řešení problémů související s provozem serverů: <tech (at) pef (dot) mendelu (dot) cz>.

Důležité odkazy pro studenty:

Důležité odkazy pro zaměstnance:

Důležité odkazy pro ostatní:

Informace o ECDL na stránkách fakulty.