Project

General

Profile

Portál OSVT PEF

Základní informace pro zaměstnance PEF

Informace pro OSVT

Interní informace pro OSVT jsou nově vedeny v Databázi znalostí (Knowledge Base).

Požadavky na rámcovou smlouvu IT