Project

General

Profile

News

OSVT PEF: Požadavky na rámcové smlouvy na IT do 25.6.

Added by Tomáš Koubek over 9 years ago

Všechny ústavy musí do 25. 6. odeslat požadavky na nákupy IT pro příštích 9-15 měsíců na xkoubek0@pef.mendelu.cz. Požadavky budou dále předány na ÚIT a bude vypracováno nové výběrové řízení na IT. Požadavky se týkají těchto okruhů:

Desktopové počítače
Notebooky
Tiskárny a skenery

    (1-2/2)

    Also available in: Atom