General

Profile

František Dařena

Issues

open closed Total
Assigned issues 0 0 0
Reported issues 0 0 0

Projects

Project Roles Registered on
Oddělení informačních systémů Vedoucí 27.01.2016
Ústav informatiky Pracovník 21.07.2014