Project

General

Profile

Zdroje informaci

Zdroje informací pro vědeckou činnost

Safari Books

V rámci MENDELU si lze zapůjčit knihy z digitální knihovny Safari Book. Máme přístup do sekce Safari Business Books Online. Knihy si lze půjčit na dobu min. jednoho měsíce. Pro zpřístupnění plného textu je nutné poslat mail Bc. Ing. Janě Kratochvílové nebo Mgr. Lukáši Plchovi. V něm uvedete přesný název knihy, e-Book ISBN a dobu, po kterou má být přístupná.