Project

General

Profile

Tématické okruhy otázek z předmětu Ekonomie

Tématické okruhy otázek z předmětu Ekonomie pro ústní přijímací pohovor uchazečů o studium v doktorském programu. Pro program:

  • Ekonomika a management - povinně
  • Hospodářská politika a správa - povinně
  • Systémové inženýrství a informatika - volitelně
  1. Předmět a metody zkoumání ekonomie, vývoj ekonomické teorie
  2. Trh, formování trhu, základní elementy trhu
  3. Trh statků a služeb, chování spotřebitele a formování poptávky, chování firmy a formování nabídky, rovnováha na trhu
  4. Chování firmy v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence
  5. Trh výrobních faktorů a rozdělování důchodů
  6. Interakce trhů
  7. Měření makroekonomické výkonnosti, měření hrubého domácího produktu (HDP) a národního důchodu, nominální a reálný HDP, potenciální a skutečný HDP
  8. Peníze a bankovní soustava, peníze a jejich funkce, rovnováha na peněžním trhu, mezinárodní finanční soustava
  9. Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářský cyklus
  10. Úloha státu v ekonomice, tržní selhání, makroekonomická a mikroekonomická hospodářská politika
  11. Mezinárodní obchod a mezinárodní měnový systém
  12. Světová ekonomika, globalizace, integrace, charakteristika světové ekonomiky