Project

General

Profile

Tématické okruhy otázek z předmětu Ekonomie

Tématické okruhy otázek z předmětu Ekonomie pro ústní přijímací pohovor uchazečů o studium v doktorském programu. Pro program:

 • Ekonomika a management - povinně
 • Hospodářská politika a správa - povinně
 • Systémové inženýrství a informatika - volitelně
 1. Předmět a metody zkoumání ekonomie, vývoj ekonomické teorie
 2. Trh, formování trhu, základní elementy trhu
 3. Trh statků a služeb, chování spotřebitele a formování poptávky, chování firmy a formování nabídky, rovnováha na trhu
 4. Chování firmy v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence
 5. Trh výrobních faktorů a rozdělování důchodů
 6. Interakce trhů
 7. Měření makroekonomické výkonnosti, měření hrubého domácího produktu (HDP) a národního důchodu, nominální a reálný HDP, potenciální a skutečný HDP
 8. Peníze a bankovní soustava, peníze a jejich funkce, rovnováha na peněžním trhu, mezinárodní finanční soustava
 9. Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářský cyklus
 10. Úloha státu v ekonomice, tržní selhání, makroekonomická a mikroekonomická hospodářská politika
 11. Mezinárodní obchod a mezinárodní měnový systém
 12. Světová ekonomika, globalizace, integrace, charakteristika světové ekonomiky