Project

General

Profile

Řešené grantové projekty

Projekty Rady Evropy

Název Doba řešení Rozpočet
Dlabolová, D.: Smluvní výzkum - Project on Academic Integrity in Caucasus, Kazakhstan and Turkey 2018-2019 12 710 EUR
Foltýnek, T.: 3rd International Conference Plagiarism across Europe and Beyond 2017 4 000 EUR
Foltýnek, T.: Smluvní výzkum - South East European Project on Policies for Academic Integrity 2016-2017 15 479 EUR

Začátek seznamu

Projekty Grantové agentury České republiky

ID Název Doba řešení Rozpočet
17-23448S Hřebíček, J. (2017-2018), Trenz, O. (2019, 2019): Modelling and simulation of sustainable investment decision-making/Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování  2017-2019 984 tis. Kč
17-25924S Žufan, P., Kučerová, Z., Dařena, F., Kapounek, S. a kol.: Comparative Study of Crowdfunding Projects in EU: Access to Finance, Risks and Regulation 2017-2019  
16-26353S Kapounek, S., Dařena, F. a kol.: Sentiment and its impact on stock prices: text mining approach 2016-2018  

GA14/23079S

Hřebíček, J.: Measuring corporate sustainability performance in selected sectors/ Měření podnikové udržitelnosti ve vybraných odvětvích 2014-2016 936 tis. Kč
P403/11/2085 Hřebíček, J.: Construction of Methods for Multifactor Assesment  of Company complex Performance in Selected Sectors/ Konstrukce metod pro vícefaktorové měření komplexní podnikové výkonnosti ve vybraném odvětví 2011-2013
 
980 tis. Kč
402/09/P271 Malo, R.: Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí 2009-2011  

Začátek seznamu

Projekty Technologické agentury České republiky

Název Doba řešení Rozpočet
Turčínek, P.: TAČR SIGMA DC3: Webová aplikace na prokazování autorství 2023-2026  

Stojanov, R. TAČR Éta TL01000468: Chytrá migrace v České republice - www.smartmigration.cz

2018-2022 3 900 000 Kč
Dlabolová, D.: Vývoj zařízení pro prevenci požáru v technologiích nakládání s odpady 2019-2021 2 321 000 Kč
Dařena, F.: Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření (TI00UVCR001MT13) – minitendr projektu Damborský, M.: Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2 (TI00UVCR001)    
Procházka, D.: Studie poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v České republice v rámci Společnosti 4.0 (TI00UVCR001MT12) – minitendr projektu Damborský, M.: Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2 (TI00UVCR001) 2018  

Začátek seznamu

COST

Název Doba řešení

Stojanov, R.: COST Action CA16233: Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research on Climate Change, Food Insecurity, Political Instability

2017-2021

Stojanov, R.: COST Action CA15217: Ocean Governance for Sustainability – challenges, options and the role of science

2016-2020

Stojanov, R.: COST Action CA16114: Rethinking Sustainability Towards a Regenerative Economy (RESTORE)

2017-2021

Stojanov, R.: COST Action CA16111: International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network

2017-2019

Stojanov, R.: COST Action IS1309: Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects (INOGOV)

2014-2018

Stojanov, R.: COST Action CA19109: European network for Mediterranean cyclones in weather and climate

2020-2024

Začátek seznamu

Projekty Ministerstava vnitra České republiky

Název Doba řešení Rozpočet

Landa, J. VI04000038: Systém pro řízení procesů obnovy v krizových situacích.

2021-2022 2,9 mil. Kč

Začátek seznamu

Projekty Interní grantové agentury

Název Rozpočet (tis. Kč)

2023

 
Dufek, M.: Multiagentní zpětnovazební učení s využitím attention mechanismu pro stochastické optimální řízení 60
Ďurčanský, A.: Analýza vlastností písma na základě vztahu rozlišení a stupně písma 65

Havlík, J.: Deep Learning Genomic Portal

52
Procházka, D.: Možnosti využití technologie metaversu pro podporu podnikových procesů 235

Trenz, O.: Systémy pro obchodování na finančním trhu a využití metod umělé inteligence pro predikci časových řad

72
Veselá, M.: Prototyp našeptávače odpovědí na základě předešlé konverzace 96
2022  

Dufek, M.: Optimální řízení v systémech s diskrétním časem za přítomnosti nejistoty

107

Havlík, J.: Portál pro multi analýzu lidského genomu

93
Hošek, Š.: Interoperabilita ontologie Digitálního dvojčete 110

Kovalčíková, K.: Optimalizácia firemných procesov z hľadiska minimalizácie plytvania

120
Procházka, D.: Možnosti využití technologie metaversu pro podporu podnikovách procesů  295

Zejda, M.: Umístění digitální informace v rozšířené realitě na naskenovaný objekt

94 

2021

 
Havlík, J.: Analýza a identifikace struktury R-loop v sekvencích DNA s použitím soft-computingových metod  107 

Hošek, Š.: Formální jazyk k popisu Digitálního dvojčete

102

Zejda, M.: Detekce částí strojů pro účely zobrazování informací v rozšířené realitě

89

Rouš, R.: Využití hyperspektrálních kamer pro nedestruktivní kontrolu externích vad potravin

153,5
2020  
Turčínek, P.: Portál pro podporu obětem akademické nečestnosti 87 
Jakúbek, T.: Prototyp systému generujúceho vety v českom jazyku 55
Valovič, R.: Prototyp systému zameraného na sumarizáciu textu 48
2019  
Landa, J.: Webové služby pro realizaci "chytré fakulty" 184
Pisařovic, I.: Prototyp konverzačního agenta pro zpracování dokumentů 35
2018  
Juránek, L.: Paralelní zpracování obrazu 56
Machalický, J.: Měření obohacené návštěvnosti v asistovaných maloobchodních prodejnách pomocí detekce obrazu 69,5
Netolický, P.: Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem 199,3
Petrovský, J.: Analýza textů strojovým učením se zaměřením na akciový trh 224,3
2017  
Dařena, F.: Analýza doménově specifických informací souvisejících s aktivitami uživatelů na internetu metodami strojového učení 81,7
Juránek, L.: Paralelní zpracování obrazu 99
Machalický, J.: Formalizace pravidel pro reporting malých subjektů v retailu 73
Netolický, P.: Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení 157,9
Ostřížek, F.: Návrh a implementace softwarových modulů pro platformu vícemotorového zařízení 244
Ondroušek, V.: Návrh implementace senzorických sítí 175,4
Petrovský, J.: Získávání, filtrování a analýza textů pro oblast akciových trhů 143,9
Procházka, D.: Smart PEF: Chytrá fakulta (2017-2018) 805,08
Schubert, D.: Návrh a implementace CSS frameworku v preprocesoru Stylus 59
Švehla, O.: Detekce uchopovacích míst neznámých objektů 142,6
Yeftsifeyeu, A.: Využití potenciálu grafických karet pro oblast umělé inteligence 62
2016  
Juránek, L.: Paralelní zpracování obrazu 77
Dlabolová, D.: Vylepšení interního systému pro odhalování plagiátů 114
Faldík, O.: Návrh a implementace pokročilých algoritmů pro verifikaci komponentového systému 159
Kolomazník, J.: Řízení robotických soustav založené za strojovém vidění 159
Ostřížek, F.: Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení 147
Priščáková, Z.: Metodika pro podporu identifikace klíčových míst v procesu 182
Schubert, D.: Optimalizace vývojových metod pro tvorbu webových aplikací na straně klienta 56
Švehla, O.: Stereoskopická analýza a rozpoznávání objektů 188
2015  
Dařena, F.: Řešení problematiky spojené se sémantickou analýzou mimořádně rozsáhlých textových dat generovaných uživateli Internetu 168
Faldík, O.: Návrh a implementace algoritmů pro interpretaci komponentových systémů mezi formáním jazykem v systému automatů a jazykem UML 75
Barák, K.: Vyhledávání sémantické informace a znalostí z elektronických textů 74
Kubín, T. (Šťastný, J.): Návrh a implementace algoritmů adaptivního řízení mobilního robotu 123
Ondroušek, V.: Návrh a implementace inteligentního řízení robotických soustav 297
Priščáková, Z.: Klasifikace cloud computingu na základě zabezpečení dat 211
2014  
Dařena, F.:  Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích 119,44
Lýsek, J.: Vývoj autonomních mobilních robotů 149,8
Kolomazník, J. (Šťastný, J.): Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat 76,22
Priščáková, Z. (Rábová, I.): Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU 375,40
Přichystal, J.: Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů 129,1
Rybička, J.: Možnosti řízení provozu kolejových vozidel 184
Veselý, O. (Šťastný, J.): Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR 91,4
Vytečka, M. (Šťastný, J.): Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů 176,76
2013  
Dařena, F.: Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining 159,80
Ondroušek, V.: Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy 185,04
Priščáková, Z.: Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie 67,02
Procházka, D.: Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů 339,86
Šťastný, J.: Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování 112,40
Zach, P.: Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb 186,70
2012  
Dařena, F.: Analýza návrhů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining 145,12
Foltýnek, T. Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů 124,4
Motyčka, A.: Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora 250
Procházka, D.: Využití rozšířené reality pro marketingové účely 371,9
Šťastný, J.: Aplikace moderních metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu 187,8
2011  
Fejfar, J.: Implementace vybraných učících algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému 173
Malo, R.:  Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí 122,16
Motyčka, A.: ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech 199
Procházka, D.: Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu 375
Turčínek, P.: Manažerský kokpit - webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů 153
2010  
Kryštof, J.: Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy 197
Motyčka, A.: Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku 300
Motyčka, A: ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech 128
Procházka, D.: Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace 92
Procházka, D.: Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu 173
Rukavitsyn, V. (Žižka, J.): Business Intelligence metodami strojového učení 198
Štencl, M. (Šťastný, J.): Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence 182
Weinlichová, J. (Šťastný, J.): Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace  89
2009  
Chalupová, N.: Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry  65
Kryštof, J.: Pokročilé modelování uživatelských rozhraní  65
Popelka, O.: Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu  52
Razsková, M.: Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webov  84
Štencl, M.: Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě  64
Turčínek, J.: Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku založeného na podnikových službách  52
2008  
Haluza, P., Rybička, J.: Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů 29
Chalupová, N., Motyčka, A.: Analýza a návrh vyžitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se na procesu obchodování 74
Popelka, O., Štastný, J.: Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh 39
Přichystal, J., Prudil: Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů 57
Štencl, M.: Automatizovaná filtrace terénních dat 43
Talandová, P., Rybička, J., Přichystal, J.: Nové paradigma tvorby dokumentů 63
Turčínek, J., Malo, R., Razsková, M.: Referenční model adaptivních webových systémů 58

Začátek seznamu

Spolupráce s průmyslem

Název Doba řešení Rozpočet
Procházka, D.: Smluvní výzkum pro vytvoření nové generace informačního systému QI na následující oblasti: Komponenty, Dashboardy, Tisky, Dotyk. ovládání, Profily a varianty formulářů, Třídění, Filtrace a další funkce 2023 300 tis. Kč

Špendel, Z.: Smluvní výzkum za účelem predikce dopadu výběru technologií pro naplnění rozsahu a obsahu návrhu řešení frameworku pro atuomatizaci procesů založených na mikroslužbách (AFPA), IBA CZ, s.r.o.

08/2022 121 tis. Kč

Špendel, Z.: Vývoj pokročilého frameworku pro automatizaci procesů ve společnosti IBA CZ, s.r.o.

04_06/2022 242 tis. Kč
Procházka, D: Smluvní výzkum pro vytvoření nové generace informačního systému QI 2020-2022 898 tis. Kč
Špendel, Z.: Vývoj pokročilého frameworku pro automatizaci procesù ve spoleènosti IBA CZ, s.r.o. 07_08/2021 121 tis. Kč
Špendel, Z.: Bádání a ověření technologických a procesních hypotéz pro pokročilý framework 01_03/2021 50 tis. Kč
Přichystal, J.: Vzdělávání prostřednictvím Asociace CTIT 2020-2022 232 tis. Kč
Procházka, D.: Spolupráce na tvorbě designu nové generace informačního systému QI (DC Concept, a.s.) 2019-2020 242 tis. Kč
Landa, J., Kolomazník, J., Švehla, O., Pisařovic, I.: Mobilní aplikace Průvodce severem (statutární město Brno, městská část Brno-sever) 2017-2018 95 tis. Kč
Ondroušek, V.: Software pro detekci a extrakci uhlíkových ližin z fotografie železniční lokomotivy (Starmon, s.r.o.) 2017-2018 250 tis. Kč
Procházka, D.: Spolupráce na tvorbě designu nové generace informačního systému QI (DC Concept, a.s.) 2017-2018 200 tis. Kč
Přichystal, J.: Vzdělávání prostřednictvím Asociace CTIT 2017-2018 720 tis. Kč
Procházka, D.: Redesign uživatelského rozhraní informačního systému Qi (2 samostatné navazující projekty s firmou DC Concept, a.s.) 2015-2016 629 tis. Kč
Přichystal, J.: Prototyp systému pro výběr dodavatelů na základě požadavků uživatelů (CYRRUS Advisory, a.s.) 2015-2016 295 tis. Kč
Rábová, I.: Inovace nasazení informačního systému QI pomocí technologie cloud computing (it2b s.r.o.) 2015-2016 60,5 tis. Kč
Lýsek, J., Pisařovic, I., Fukasová, M.: Hejbej Brnem (NESEHNUTÍ Brno) 2015 35 tis. Kč
Procházka, D.: Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat (media4future) 2015 121 tis. Kč
Procházka, D.: Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense 2015 8 tis. Kč
Procházka, D.: Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Google Android (Envipartner, s.r.o.) 2014-2015 351 tis. Kč
Rábová, I.: Inovace nasazení modelovacího software ProcessNaut pomocí technologie cloud computingu (Agile ICT s.r.o.) 2014 125 tis. Kč

Začátek seznamu

Inovační vouchery

Název Doba řešení Rozpočet
Přichystal, J.: Analytický software pro získávání informací o dodavatelích (EU LEGAL Advisory, s.r.o.) 2017 334 tis. Kč
Přichystal, J.: Vývoj unikátního softwaru pro párování vícejazyčných nabídek a požadavků (Cyrrus Advisory, a.s.) 2016-2017 363 tis. Kč
Přichystal, J.: Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu (Intelligent Technologies, s.r.o.) 2014-2015 121 tis. Kč
Přichystal, J.: Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (IS4U, s.r.o.) 2012-2013 160 tis. Kč

Začátek seznamu

Projekty OP VVV

Název Doba řešení Rozpočet
Klimeš, C.: Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců 2017-2022 8 289 633 Kč

Začátek seznamu

Projekty OP VK

Název Doba řešení Rozpočet
Foltýnek, T.: FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání 2013 1,3M Kč
Brestičová, L., Rybička, J.: (CZ.1.07/1.3.00/19.0016) Inovace studia k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT 2011-2014 4,17M Kč

Začátek seznamu

Projekty OP PIK

Název Doba řešení Rozpočet
Přichystal, J.: (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026840) Location Insights For Business Intelligence 2022-2023 24,5 mil. Kč
Dařena, F.: (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023606) Výzkum a vývoj softwarové platformy s prvky umělé inteligence pro digitální kancelář 2020-2023 40,4 mil. Kč
Přichystal, J.: (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015722) Data processing software 2020-2022 47,3 mil. Kč
Přichystal, J.: (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010315) Multicriterial Text Analysis Software 2018-2020 32,5 mil. Kč
Přichystal, J.: (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010365) SQTrader - výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv 2018-2020 41,2 mil. Kč
Přichystal, J.: (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005064) Výzkum párovacího jádra a vývoj EQS software 2017-2018 1,8 mil. Kč

Začátek seznamu

Projekty LLP/Erasmus a Erasmus Strategic Partnerships

Název Doba řešení Rozpočet
Foltýnek, T.: Bridging Integrity in Higher Education, Business, and Society (BRIDGE) 2020-2023 70 302 EUR
Rybička, J.: Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum  2019-2022 46 722 EUR
Foltýnek, T.: European Network for Academic Integrity 2016-2019 2,5M Kč
Foltýnek, T.: Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education aross Europe 2011-2013 59 572 EUR

Začátek seznamu

Projekty Institucionálního rozvojového plánu MENDELU

Název Doba řešení Rozpočet (tis. Kč)
Rybička, J.: Vytvoření nových studijních materiálů pro předmět Algoritmizace 2020 83,5
Dannhoferová, J.: Příprava a podpora výuky nového předmětu Grafika a design 2018 73
Foltýnek, T.: Tvorba výukových materiálů v anglickém jazyce pro informatické předměty 2018 82,7
Jedlička, P.: Inovace vybraných předmětů a tvorba studijních materiálů s ohledem na požadavky digitální gramotnosti 2018 71
Rybička, J.: Škola hrou – algoritmizace v laboratoři řízení kolejových vozidel 2018 20
Žufan, P., Janiš, V., Procházka, D.: Inovace simulační hry v předmětu Strategický management 2018 180
Rábová, I.: Inovace předmětů pro výuku informačních systémů a pro podporu rozhodování 2017 175
Foltýnek, T.: Tvorba výukových materiálů v anglickém jazyce pro informatické předměty 2016 287,5
Procházka, D.: Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU 2015 1.5M
Rábová, I.: Inovace technicky zaměřených oborů na PEF 2014-2015 170
Motyčka, A.: Inovace technicky zaměřených předmětů 2014 170

Začátek seznamu

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol

Název Rozpočet (tis. Kč)
2014
Priščáková, Z.: Inovácia predmetu Informační systémy (projektování) zavedením softvéru Primavera 78
Rábová, I.: Inovace předmětů Informační systémy podniku, Informační systémy finančních institucí a Informační systémy veřejé správy a tvorba e-learningové opory 60
Šťástný, J.: Inovace kurzu Manipulační technika 123
2013
Přichystal, J.: Inovace předmětu Počítačová hudba 131
Rábová, I.: Zřizení laboratoře procesního modelování a informačních systémů 1662
Procházka, D.: Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií 1638
2012
Šťastný, J.: Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí 1750
Přichystal, J.: Inovace technologií databáze architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně 1693
Haluza, Rybička, Dusíková: Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů 40
Šťastný, J.: Inovace cvičení předmětu Teorie grafů 73
Čačková, P.: Multimediální studijní materiály pro předmět Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I 44
2011
Dařena, F.: Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce 49
Přichystal, J.:Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy 98
Jedlička, P.: Rozvoj laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na počítačové sítě a operační systémy  872
Dannhoferová, J.: Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Audiovizuální komunikace 96
Serafinovič, P.: Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií 1730
Trenz, O.: Inovace předmětu Softwarové inženýrství 1 38
Třináctý, J.: Nový předmět Softwarové aplikace 27
Žižka, J.: Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku 1721
Malo, R.:Inovace předmětu Aplikace vývojových technik 38
Malo, R.: Interaktivní sbírka příkladů pro podporu výuky problematiky webových aplikací 43
2010
Žižka: Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky 1695
Motyčka: Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů 1750
Stávková: Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek 1690
Foltýnek: Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie... 95
Malo: Multimediální studijní materiál s interaktivn... 83
Talandova: Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky 52
Popelka: Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika 72
Malo: Inovace předmětu E-technologie pro výuku stud... 76
Hála: Tvorba multimediálních studijních materiálů p... 94
Žižka: Nový předmět Informační systémy pro rozhodování 132
ID Název Rozpočet (tis. Kč)
2009
2578/2009/Ab Motyčka, Kunderová, Serafinovič, Pokorný: Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě 1680
2765/2009/F5d Cepl, Štencl: Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační a programové vybavení 41
2649/2009/F1d Foltýnek: Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování 92
2807/2009/F5d Trenz: Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence 80
1601/2009/F5a Procházka, Machalová, Andrýsková: Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS 312
927/2009/F5d Malo: Interaktivní učební materiál pro podporu výuky předmětů se zaměřením na moderní informační a komunikační technologie. 70
775/2009/G5 Štencl, Štastný, Popelka: Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence 88
2049/2009/F1d Přichystal, Rybička: Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Zpracování textů na počítači 119
2719/2009/F5b Haluza, Rybička, Talandová: Vznik předmětu Tvorba odborných prací 52
2625/2009/F5b Popelka, Štastný: Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence 55
2008
1593/2008/F5b Andrýsková, Procházka, Horký: Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie 177
2273/2008/Ab Procházka, Machalová: Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií
1422
1188/2008/F5a Rábová, Mišoviš: Inovace studijního programu Systémové inženýrství a infromatika 85
1501/2008/Ab Stávková, Serafinovič, Motyčka, Přichystal: Specializovaná učebna pro zpacování audiovizuálních dat 1650
1820/2008/F5b Malo, Ptaček: Příprava a zavedení předmětu Informační systémy finančních institucí 50
1198/2008/F1d Foltýnek, Šorm: Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika 92
2007
1986/2007/G5 Procházka, Motyčka, Kryštof: Integrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU 99
1633/2007/Ab Kunderová, Serafinovič, Motyčka: Rozšíření centrálně řízené multimediální počítačové učebny 1720
293/2007/F5d Procházka, Netrefová, Šorm: Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Programovací jazyk C++ 87
743/2007/F1a Kunderová: Inovace předmětu Bezpečnost informačních systémů 181
2412/2007/F5d Andrýsková: Tvorba eLearningových a multimediálních opor pro předmět Počítačová grafika 105
2639/2007/F1a Pokorný: Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících 197
2006
6/2006/Ab Šorm, Motyčka, Andrýsková, Netrefová, Procházka, Vincenc, Dadák: Laboratoř virtuální reality
1584
2462/2006/G5 Procházka, Machalová: Integrace geodat pro podporu výuky na PEF MZLU v Brně 74
505/2006 Machalová: Vznik navazujícího předmětu Animace a geoprostor
66
1821/2006/F5b Rábová, Konečný: Vznik volitelného předmětu Manažerské informační systémy s multimediální podporou 65
1845/2006/F5d Foltýnek, Mišovič, Andrýsková: Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky 82
731/2006/F5b Malo, Motyčka: Příprava a zavedení předmětu XML aplikace 53
1053/2006/G5 Pokorný, Živělová: Počítačová podpora ýuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance 69
7/2006/F5d Šorm, Netrefová: Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků 119
1638/2006/F1a Přichystal, Rybička: Inovace předmětu Zpracování textů na počítači 153
2005
1013/2005/Ac Kunderová: Studovna s nepřetržitým provozem 810
3392/2005/G5 Andrýsková: Portálová řešení pro e-Government 57
2706/2005/F5d Netrefová: Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy 114
2864/2005/F5d Malo: Multimediální eLearningové kurzy pro předmět E-technologie 56
3398/2005/G5 Dařena: Metodika tvorby infomačních systémů pro podporu marketingových aktivit podniku 59
2004
185/2004/F5a Machalová, Rak: Vznik navazujícího předmětu "Integrace GIS do IS podniku" s multimediální podporou 109
2004/G5 Šorm, Motyčka, Netrefová: Identifikace a rozbor stěžejních problémů generování informačních systémů 222
2004/F5a Rábová, Konečný: Příprava volitelného předmětu Modelování podniku pro obory PEF 94
2004/F5d Jedlička, Toman: Tvorba generátoru studijních podpor 117
2004/G5 Olszynski, Malo, Motyčka: Distribuoaná správa rozsáhlých počítačových sítí 185
2004/F5d Malo, Motyčka, Olszynski: Metodika tvorby platformově nezávislých eLearningových učebních podpor 104
2003
2003/F5 Kunderová: Příprava předmětu "Bezpečnost IS" pro všechny studijní programy 64
2003/F1a Hřebíček, Horký: Zavedení nového předmětu E-technologie (e-learning, e-business, e-banking) 55
2003/G5 Netrefová, Šorm, Motyčka: Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace 240
2002
  nezjištěno  
2001
2001/F5 Matiášová, Konečný: Inovace studijního programu "Systémové inženýrství a informatika" 85
2001/F1 Rábová, Konečný: Inovace a rozšíření studijního programu Ekonomická informatika 106
2001/F5 Hřebíček, Sedlák: Inovace studijního programu Ekonomická informatika MZLU Brno 61
2001/F5 Rybička, Hála: Automatizovaná tvorba studijních podpor pro distanční studium 138

Začátek seznamu

Rozvojové projekty MŠMT

Název Rozpočet Doba řešení
Motyčka, A.: Analýza provedené optimalizace studijních programů 294 tis. Kč 2009
Machalová, J.: Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí   2008
Motyčka, A.: Rozvoj počítačových laboratoří pro akreditované studijní programy 1960 tis. Kč 2008
Motyčka, A.: Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky 2000 tis. Kč 2007
Šorm, M.: Zajištění podpory eScience, eLearning a eAgenda v Univerzitním informačním systému   2007
Machalová, J.: Iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí   2006
Motyčka, A.: eLearningový systém a jeho moduly pro podporu výuky na MZLU v Brně 745 tis. Kč 2006
Šorm, M.: Integrace eLearningového systému do UIS   2006
Motyčka, A.: Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně 593 tis. Kč 2005
Šorm, M.: Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS   2005
Machalová, J.: Integrace výuky geoproblematiky na MZLU v Brně   2004
Machalová, J.: Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi   2004
Motyčka, A.: Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně 555 tis. Kč 2004

Začátek seznamu

Výzkumný záměr

Název: Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu

Období řešení: 2005-2010

Tématický směr: (03) Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (garant prof. Stávková)

Etapa tématického směru: (03) Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (garant doc. Motyčka)

 1. Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (do roku 2010 dr. Šorm)
 2. Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (doc. Motyčka)
 3. Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (prof. Mišovič)
 4. Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (doc. Rábová)
 5. Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (dr. Dařena)
 6. Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (Malo)

Etapa tématického směru: (04) Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (garant prof. Mišovič)

 1. Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (prof. Mišovič)
 2. Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (dr. Andrýsková)
 3. Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (prof. Mišovič)
 4. Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (dr. Malo)
 5. Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (doc. Konečný)
 6. Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (ing. Pokorný)

Etapa tématického směru: Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (garant dr. Machalová)

Začátek seznamu