Project

General

Profile

Práce se SCOPUSem

Nalezení vlastních článků a výpočet citací (bez autocitací)

  1. Na hlavní obrazovce www.scopus.com vybrat záložku Author Search.
  2. Vložit svoje údaje (Příjmení: Procházka, Affiliation: Mendel) nebo ORCID ID.
  3. Vyberu pokud je nabídnuto více výsledků
  4. Zobrazí se profil autora: zobrazí se seznam článků, h-index a další informace
  5. Pokud chci analýzu citací, klidnu na View citation overview.
  6. Nyní vidím seznam článků a jejich citací. Vpravo nahoře lze zaškrtnout Exclude self citations of all authors. Nyní vidíte přehled citací bez autocitací