Project

General

Profile

Důvody pro vyřazení monografie z hodnocení VaV

Důvod vyřazení (tento seznam je generován členům hodnotícího panelu):

 1. Fyzické ověření výsledku . Neprokázání existence nebo nedoručení požadovaných náležitostí pro fyzickou kontrolu. Nebyl dodán povinný výtisk do Národní knihovny.
 2. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek nemá formální atributy (odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce)
 3. Výzkum, který výsledek prezentuje, nebyl uskutečněn autorem výsledku nebo týmem, jehož byl autor výsledku členem.
 4. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek neobsahuje popis metodologie.
 5. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je beletrie.
 6. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je biografie či autobiografie.
 7. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je cestopis nebo turistický průvodce.
 8. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je diplomová, nebo doktorská nebo habilitační nebo disertační práce.
 9. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je katalog.
 10. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je memoár.
 11. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je metodická příručka.
 12. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek není první vydání knihy.
 13. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je norma.
 14. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je popularizujíci nebo informační monografie.
 15. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je popularně naučná literatura.
 16. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je posudek nebo stanovisko.
 17. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je komerční překlad z cizího jazyka.
 18. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je proslov.
 19. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je ročenka.
 20. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je sborník.
 21. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je běžný jazykový slovník.
 22. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je soubor studentských soutěžních prací.
 23. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn abstraktů nebo rozšířených abstraktů.
 24. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je účelově vydaný souhrn rešerší nebo souhrn odborných prací v rámci jednoho pracoviště.
 25. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je studie.
 26. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je text divadelní hry.
 27. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je učební text.
 28. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je účelově monograficky vydaná závěrečná zpráva z grantu.
 29. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek je výroční nebo periodická práva.
 30. Výsledek neodpovídá definici druhu. Výsledek neprezentuje/nerealizuje/nechrání původní výsledky výzkumu.
 31. Výsledek neodpovídá definici druhu. Vlastní odborný text knihy bez příloh má méně než 50 stran.
 32. Obor, kterým se zabývá odborná kniha nebo kapitola v odborné knize nepatří do vědního oboru posuzovaného OVHP.
 33. Výsledek neodpovídá definici druhu. Nebyl předán povinný výtisk do Národní knihovny ČR
 34. Jiný důvod vyřazení - specifikujte v poznámce