Project

General

Profile

Co zkoumat

Ať již píšete bakalářskou/diplomovou/disertační práci nebo hledáte vhodné téma pro výzkum. Prvním krokem je zjistit, co je v "mé" oblasti za problémy. (Pokud jste student, měl by Vám s tímto samozřejmě pomoci Vás školitel.)

K tomu, abyste to zjistili je vhodné pročíst si nejlepší časopisy v oboru, případně projít sborníky z nejlepších konferencí. Tento krok se nedá ošidit. Volba špatného tématu je klíčovým problémem většiny neuspěšných prací. Pro začátek považuji za ideální začít populárně psanými články o dané problematice, které vychází v prestižních časopisech jakou jsou např. IEEE SpectrumCommunications of the ACM, aj.  Tyto články jsou obvykle psány velmi přístupně, ale prezentují přehled o tom, co dělá špička v oboru. Dalším krokem je přejít oborově specifickým časopisům. Zde lze opět silně doporučit časopisy z IEEE Digital Library nebo ACM Digital Library. Velmi dobrá je i řada časopisů v dalších databázích (viz seznam níže). Velmi užitečné je i projít blogy v dané oblasti.

Z článků lze obvykle vyčíst, které problémy oblast trápí. Pokud nás některý zaujme, je možné začít přemýšlet o jeho řešení. Možné také je, že dostaneme vlastní zajímavý nápad. I v tomto případě je vhodné nápad nejprve ověřit proti publikovaným článkům. Např. pokud mě napadlo, že bych mohl udělat nový typ databáze, která zvládá efektivně ukládat data z mobilních zařízení, začnu hledáním článků s klíčovými slovy "mobile devices", "database", "pervasive computing", "nosql", atp. Teprve pokud i toto intenzivní hledání ukáže, že problém je neřešen nebo doposud neuspokojivě vyřešen, začnu o něm uvažovat.