Project

General

Profile

Absolventi doktorského studia Ekonomické informatiky

Za dobu své existence absolvovala doktorský obor Ekonomická informatika řada studentů a to jak studentů informaticky zaměřených magisterských studijních programů PEF MENDELU v Brně, tak absolventů jiných univerzit. Značná část z nich se již v průběhu studia podílela na výuce a i po svém absolutoriu zůstala na ústavu v roli vědecko-pedagogických pracovníků. Právě toto heterogenní prostředí, které utváří pracovníci s technickým, matematickým i ekonomickým vzděláním, umožňuje realizovat projekty z řady různých oborů.

2000
Mgr. Ing. Zdeněk Pezlar, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Objektový model dat
2002
Ing. Ivana Rábová, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Metamodel podniku ve vývoji informačních systémů
2004
Ing. Vladimír Horký, Ph. D. prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Nástroje na podporu tvorby dokumentace programového vybavení
Ing. Petr Jedlička, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Využití technologie XML v modelování objektovými Petriho sítěmi
Mgr. Jitka Machalová, Ph. D. doc. RNDr. Zdeněk Pezlar, CSc. Fuzzygeoprvky v rastrové reprezentaci pro podporu rozhodování
2005
Ing. Roman Malo, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. eLearning a jeho implementace v univerzitním prostředí
Ing. Hana Netrefová, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Nové postupy uplatňované při návrhu uživatelsky přívětivých informačních systémů
Ing. Jindřich Petrucha, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Využití neuronových sítí v rozhodovacích procesech
Ing. Milan Šorm, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Využití principu skládání komponent při návrhu webového informačního systému
2006
Ing. Mgr. Jana Andrýsková, Ph. D. prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Návrh a pojetí poradenského systému podle metodiky WASP
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Metodika využití eLearningových technologií ve vzdělávacím procesu
Ing. Jan Přichystal, Ph. D. doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. Moderní přístupy v technologii zpracování textů
2007
Ing. František Dařena, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Architektura informačních systémů pro podporu strategického marketingového plánování
Ing. Oldřich Trenz, Ph. D. prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Poradenské systémy
2008
Ing. David Procházka, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Modelování a vizualizace vymezeného geografického prostoru...
2009
Ing. Martin Pokorný, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.  Aplikace neuronových sítí a metody ROC v klasifikačních úlohách ekonomické predikce 
RNDr. Michal Javorník, Ph. D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.  Možnosti a metodika uplatňování ICT jako nástroje řízení tržních vztahů a zvyšování efektivity v oblasti zpracování grafické informace ve zdravotnictví 
Ing. Petra Talandová, Ph. D. doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. Automatizované hodnocení kvality dokumentů
Ing. Naděžda Chalupová, Ph. D.  doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Nové perspektivy uplatnění ICT v oblasti sledování a hodnocení vztahů zákazníka a poskytovatele v procesu obchodování
Ing. Ondřej Popelka, Ph. D. doc. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. Použití evolučních a genetických algoritmů v ekonomických aplikacích
PaeDr. František Smrčka, Ph.D. prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Marketing obchodního podniku a ICT pro realizaci marketingových služeb
2010
Ing. Jan Kryštof, Ph.D. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Modelem řízená realizace prezentační vrstvy SW aplikací
Ing. Michael Štencl, Ph. D. doc. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. Predikce a optimalizace reálných dat pomocí algoritmů umělé inteligence
2011
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. doc. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. Aplikace moderních metod klasifikace zvukových dat
2012
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. doc. Ing. Jiří Rybička, CSc. Inkrementální překladač v interaktivních systémech